Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Бланк зв тност фсс з твп


Бланк зв тност фсс з твп


Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Інші терміни використовуються у значеннях, наведених у та. У разі якщо страхувальник самостійно до початку перевірки органом Фонду виявив помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті за і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду за період до 01. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. За неповну сплату страхових внесків, несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальника накладається штраф відповідно до статті 30. У графі "Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу" колонки 7, 8 зазначаються видані застрахованим особам і членам їх сімей путівки, початок терміну дії яких знаходиться у межах звітного кварталу. Наприклад, при амбулаторному лікуванні дитини віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, видано листок непрацездатності по догляду за нею на період із 05. Звіти за формами та подаються до органів Фонду в повному обсязі страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним у Державному реєстрі для зареєстрованих після 01. Бродський ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 18. Пеня обчислюється відповідно до. Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП заповнюється в гривнях з копійками. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: відповідальна особа органу Фонду - працівник органу Фонду, який відповідно до своїх посадових обов'язків приймає, здійснює перевірку заповнення відсутність виправлень, наявність підписів, печаток та дотримання загальних вимог щодо формування звіту , введення і обробку звіту та відповідає за достовірність внесення даних; відповідальна особа страхувальника - працівник, на якого покладено обов'язки щодо здійснення комплексу робіт, пов'язаних з формуванням та поданням звіту, або особа, уповноважена страхувальником щодо подання звіту до органів Фонду; Державний реєстр - Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування; ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків; ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; застрахована особа - найманий працівник, а у випадках, передбачених , також інші особи громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України , на користь яких здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; звіт в електронній формі електронний звіт - звіт, що сформований страхувальником в електронній формі відповідно до чинного законодавства; - звіт страхувальника по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за визначеною Фондом формою; - звіт страхувальника про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення за визначеною Фондом формою. Вибачте, даний сайт не оптимiзований пiд Вашу версiю Internet Explorer, рекомендуємо оновити її до більш нової! За цих умов у колонках 5 і 6 відображається сума допомоги, виплаченої за період із 19 по 23 квітня, тобто за 5 робочих днів, що оплачені понад передбачені законодавством на загальних підставах. А у колонках 3 і 4 зазначають загальну кількість втрачених робочих днів 15 і суму допомоги Рядок 4 "На поховання" Проставляються дані про суми виплаченої допомоги на поховання. Листок непрацездатності підлягає оплаті повністю за 15 робочих днів при п'ятиденному робочому тижні. После принятия отчета ответственное лицо ФСС по ВПТ указывает в отчете свою фамилию и ставит подпись о принятии. Загальні положення Цей Порядок відповідно до далі - Закон встановлює порядок формування, строки подання страхувальниками звітів по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, до районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності далі - органи Фонду та їх форму. Загальну суму допомоги і днів слід показати в колонках 3 і 4. Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею абзац третій частини десятої статті 35 У колонках 5 та 6 таблиці II звіту відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах.


Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею абзац третій частини десятої статті 35 У колонках 5 та 6 таблиці II звіту відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах.


У графі "Видано путівок з початковими термінами звітного кварталу" колонки 7, 8 зазначаються видані застрахованим особам і членам їх сімей путівки, початок терміну дії яких знаходиться у межах звітного кварталу. Звіти страхувальника повинні подаватися в повному обсязі. Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях. Чи можна зробити один бланк на місяць і на підставі нього списувати паливо? Наприклад, при амбулаторному лікуванні дитини віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, видано листок непрацездатності по догляду за нею на період із 05. После принятия отчета ответственное лицо ФСС по ВПТ указывает в отчете свою фамилию и ставит подпись о принятии. Звіт складається із головної частини та двох таблиць. За видами путівок у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів рядок 2 колонок 13, 14 звіт надається лікувально-профілактичними закладами, що здійснюють медичний відбір та направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, виконавчій дирекції відділення Фонду відповідно до пункту 5. Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Сума даних рядків 15-20 може не відповідати загальній сумі перерахованих коштів р.

You may look:
-> драйвер canon lbp2900 c официального сайта
Затвердити далі - Порядок , що додається.
-> драйвера для для звуковый карт
бланк зв тност фсс з твп -> самая клевая презентация
За видами путівок у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів рядок 2 колонок 13, 14 звіт надається лікувально-профілактичними закладами, що здійснюють медичний відбір та направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, виконавчій дирекції відділення Фонду відповідно до пункту 5.
-> бланк локальная смета кс-2
За наявності методологічних або арифметичних помилок наприклад, відмінність показників у різних таблицях звіту за щодо витрат за рахунок коштів Фонду, невідображення або невірне відображення суми коштів, отриманих від органу Фонду на надання матеріального забезпечення застрахованим особам, невідображення сум донарахованих страхових внесків, пені, штрафів та неправомірно витрачених страхових коштів, які страхувальником не оскаржуються або процедура оскарження завершена , виявлених при прийманні звітів відповідальною особою органу Фонду, страхувальнику має бути запропоновано самостійно виправити виявлені помилки.
-> травка сочинение по пришвину
Сума даних рядків 15-20 може не відповідати загальній сумі перерахованих коштів р.
->SitemapБланк зв тност фсс з твп:

Rating: 94 / 100

Overall: 54 Rates